cerul
e o pasăre
în Dumnezeu(Daniel Turcea)

marți, 22 februarie 2011

S-a stins azi încă un bătrîn frumos, Părintele Petroniu Tănase din Muntele Athos


Mesajul de condoleanțe al Prea Fericitului Părinte Daniel la slujba de înmormîntare a părintelui Petroniu Tănase

Cu profundă tristeţe am aflat de trecerea din această viaţă a Părintelui Protosinghel Petroniu Tănase, apreciat şi cunoscut duhovnic plămădit pe pământ românesc, chemat să înfrumuseţeze prin viaţa şi înfăptuirile sale Grădina Maicii Domnului şi obştea Schitului Românesc Prodromu din Muntele Athos (Grecia), căruia i-a fost povăţuitor timp de peste 25 de ani.

Născut în localitatea Fărcaşa din judeţul Neamţ la data de 23 octombrie 1916, Părintele Petroniu a fost luminat încă din tinereţile sale de dorul după viaţă monahală. A intrat în obştea Mănăstirii Neamţ, unde a fost călugărit la data de 22 septembrie 1942. De la Neamţ a fost chemat la Mănăstirea Antim din Bucureşti unde şi-a continuat formarea intelectuală, absolvind Facultatea de Teologie Ortodoxă, urmând apoi şi cursuri de Matematică şi Filosofie. În anul 1947 a fost hirotonit ieromonah pe seama Catedralei Patriarhale din Bucureşti şi apoi trimis profesor la Seminarul Monahal de la Mănăstirea Neamţ, la catedra de Omiletică, Catehetică şi Pedagogie. În anul 1952 îl însoţeşte pe Arhimandritul Cleopa Ilie, devenit stareţ al Mănăstirii Slatina (judeţul Suceava), formând aici o adevărată Academie Duhovnicească recunoscută în acea vreme. A urmat o perioadă grea pentru călugărul misionar care a suferit din pricina regimului totalitar, fiind nevoit să plece de aici în anul 1959. Cu mult curaj şi acelaşi zel faţă de Biserica Mântuitorului Hristos, cu aceeaşi nestinsă dragoste pentru viaţa monahală, se retrage în obştea Mănăstirii Sihăstria în anul 1964, unde a vieţuit până în anul 1978, când şi-a îndreptat paşii spre Schitul Românesc Prodromu, din Sfântul Munte Athos, după şapte ani fiind ales egumen de părinţii din obşte pentru alesele sale virtuţi de monah înţelept, harnic şi rugător.

Părintele Petroniu rămâne în conştiinţa Bisericii noastre ca un monah statornic, un egumen înţelept şi iscusit mânuitor al condeiului. Cărţile sale Icoane smerite din Sfânta Ortodoxie Românească, Chemarea Sfintei Ortodoxii, Bine eşti cuvântat, Doamne, Ușile pocăinței sunt preţioase comori ale spiritualităţii româneşti în care părintele Petroniu a adunat cu multă râvnă în suflet tezaur de trăire şi simţire ortodoxă românească, lumină şi sfântă nevoinţă.

Prețuind în chip deosebit minunata lucrare a părintelui Petroniu Tănase în ogorul Domnului pe tărâm duhovnicesc şi cărturăresc, precum şi bogata sa activitate gospodărească, înălțăm stăruitoare rugăciune către Hristos Domnul Cel Înviat din morţi să odihnească sufletul său în lumina cea neînserată a Împărăţiei Cerurilor, unde drepţii ca luminătorii strălucesc, să mângâie obştea Schitului Prodromu şi pe toţi cei care l-au cunoscut şi preţuit.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


sursa:Cidade de Deus


Schitul românesc Prodromu din Sf. Munte Athos


Părintele Petroniu Tănase a făcut parte din grupul de monahi români plecați în perioada comunistă nu fără dificultate în Muntele Athos unde a reușit renașterea și revigorarea monahismului din schiturile și chiliile românești din Muntele Sfînt. A fost prieten bun cu Părintele Cleopa, Părintele Paisie Olaru și Părintele Arsenie Papacioc. Un om de mare smerenie și de rugăciune, un adept al monahismului auster și nevoitor(de intensă nevoință). Am înțeles că zile la rînd, ani, pentru a pune pe picioare schitul și viața monahală, a spălat vasele, făcea curățenie, a cărat cu spatele pămîntul alături de măgari ca să refacă grădinile schitului românesc. Nu s-a ferit de munca de jos chiar dacă avea calitatea de stareț. Și, s-a smerit cu dragoste să bată la ușa chiliei pelerinilor români(probabil nu numai la aceștia) veniți la schit pentru a se încredința că sunt ,,bine” și pentru a le spune cîteva cuvinte duhovnicești, atent mereu și aducînd aminte de Viețile Sfinților. Există o carte de învățătură ortodoxă care îi aparține numită ,,Usile pocăinței. Meditații duhovnicești la vremea Triodului" apărută la Editura Trinitas.
Viața sa, iată, putem spune că a fost un urcuș spre înviere.
Am mai pierdut un părinte duhovnicesc drag, am mai cîștigat un rugător lîngă Tronul ceresc. Dumnezeu să-l odihnească și să-l așeze în rîndurile drepților pe robul său, Părintele Petroniu!
Părinte Petroniu, roagă-te pentru noi!
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.