cerul
e o pasăre
în Dumnezeu(Daniel Turcea)

luni, 29 iunie 2015

Flying over Greece

primit și dat mai departe...

Un survol peste frumoasa și mult râvnita Grecie,,,


Grecia este și rămâne dragostea mea solară și inefabilă. Învăluită în azurul mării care poartă vie memoria  călătoriilor Apostolilor  lui Hristos, cu locurile-i sfinte și sfințite unde au adăstat și au împrăștiat sămânța cuvântul lor,  cu munți-i sălbatici de-o frumusețe hieratică mereu învăluită în mister, cu puzderia-i  seducătoare de insule fiecare cu specific aparte de uimire( dodecaneze, sporadele, cicladele, ionicele). Grecia, atât de bogată în spiritualitate, cultură și arte culminând cu Muntele Sfânt al Maicii lui Dumnezeu, marcată de viața și trăirea unor sfinți deosebiți, cu micile-i biserici din piatră fiecare cu odiseea sau epopeea ei. Grecia tragică, a durerii și luptei cu sau fără izbândă sute de ani, sau a robiei dureroase sub imperii. Grecia nesfârșitelor taverne pitoresți și  a căsuțelor albe simple dar maiestoase cu cât sunt parcă așezate în trepte pe sprânceanea muntelui, cu livezile-i fără număr de măslini, leagăn care-ți odihnesc subconștientul dacă te pierzi prin ele. Grecia oamenilor calzi și generoși dar fermi, Grecia unei muzici fermecătoare. Grecia miresmelor tămăduitoare  de smirnă sau plante mediteraneene și a tot felul de arome. Grecia leandrilor ce flanchează șoselele, a chiparoșilor și citricelor. Grecia antică, Grecia mitică...Grecia copleșitoare a răsăriturilor și apusurilor marine...
Grecia, pământ iubit de Dumnezeu!...


duminică, 28 iunie 2015

sâmbătă, 27 iunie 2015

foto: Ilinca Negreanu
Contemplare

Crestăturile de pe scoarța copacului
Îmi vorbesc despre uragane,
Iar eu, în vălmășagul de nenorociri
Neașteptate și rătăciri neîntrerupte,
Singur, fără prieten și fără soră,
N-am putere să ascult
Comunicările lor ciudate.

Intemperiile irump prin crânguri,
Prin garduri și clădiri,
Și iar natura nu mai are vârstă,
Nici zilele, nici lucrurile casei,
Nici spațiul îndepărtat, ca și versul psalmului.

Cât de mărunte sunt disputele noastre cu vârsta,
Cât de neînsemnat tot ce ne stă împotrivă.
Dacă ne-am fi lăsat în voia
Stihiei.ce-și caută libertate,
Cum de-am fi crescut însutit.

Tot ce învingem sunt nimicuri,
Succesele noastre ne înjosesc.
Neobișnuitul, imposibilul
Cheamă luptători de alt soi.

Așa, îngerul din Vechiul Testament
Își găsi un rival pe potrivă
Ca pe-o harpă el îl strângea pe luptător,
Ca orice vină din corpul său
Să-i fie câte-o strună,
Iar încăierarea să se nalțe ca un imn.


Acela pe care îngerul l-a învins,
Fără să se mândrească, părăsește lupta
În deplinătatea forței și conștiinței.
El nu se va apuca să caute victorii.
Ci așteaptă ca Izvorul suprem
Să-l învingă cât mai des,
Iar el să-i mulțumească crescând mereu.


R. M. Rilke-varianta tradusă via B. Pasternak  în românește de Mihai Novicov


,,Sunt creștinii persecutați?" documentar BBC [2010] (subtitrat română)


 Un documentar care surprinde un mic vârf de iceberg:
ideologia secularistă și promovarea drepturilor omului fără dreptul de a se cunoaște pe sine însuși întru chip și asemănare; drepturi care promovează și stabilesc anarhia universală a valorilor morale și spirituale. ,,drepturi” care, în fond, condamnă omul la izolare. Suntem și ne aflăm într-o profundă schimbare de civilizație. Renunțând la idealurile celei mai înalte morale,  morala creștină, omenirea se bestializează,  se autocondamnă la degenerare și alterare masivă. O sinucidere asistată sau o eutanasiere a istoriei spirituale și umane  pare a dori cu zel  acest balaur din adâncuri. Dar Hristos este și va fi mai presus decât tot  efemerul.joi, 18 iunie 2015

Mormântul maicii Teosemni de la mănăstirea Hrisopighi/Chania sub umbra unei chiparoase
Despre maica Teosemni  am scris la http://corinanegreanu.blogspot.ro/2014/07/fericita-maica-teosemni.html

sâmbătă, 13 iunie 2015

sfiala îndrăznelii


Omul are nevoie de trăire autentică nu de speculații teologice. Acestea nu hrănesc și nu odihnesc duhul.  Omul caută și are nevoie de adevăr întrupat pentru a-și dobândi pacea lăuntrică. 
Cât reușim să întrupăm în viața noastră din Adevărul Evangheliei, într-atât constă zestrea noastră-singura- cu care mergem dincolo.

Teama de a fi urâți(In. 15) de ceilalți
Cea mai incertă stare este suspendarea între cele două lumi. Nehotărârea prelungită de a alege între himerele ,,concretului” și  ce ne propune real Hristos, care,  poate dura o viață întreagă. Amăgirea că suntem cu și de-ai lui Hristos dar nu ne putem desprinde de hățișurile și meandrele lumești. Adică,  nici cu lumea dar nici cu Dumnezeu, ori că le putem combina cumva.
Vremurile amestecate pe care le trăim avantajează, în fond,  despărțirea clară a apelor.


foto: Corina Negreanu/ Monastery. Arkadimarți, 2 iunie 2015

Pământul deocamdatăMircea Eliade  în  ,,Vremea”( anul  IX), 10 octombrie 1937, p. 5-10:

,, Omul care n-a fost preocupat, cel puțin o dată în viața lui de probleme teologice-este iremediabil un mediocru. Din reacțiunea unui om față de teologie, îi ghicești dimensiunile spirituale.  Nimic mai deprimant, mai înspăimântător, în actuala condiție a Occidentului, decât ,,triumful inteligenței” contra teologiei. (Firește, e mai mult vorba de un triumf al omului deștept împotriva gânditorului.) Dintre toate spectacolele deprimante la care am asistat în viața mea- nici unul nu m-a întristat mai mult decât observațiile,,inteligente” ale unui prieten la un început de conversație teologică. 
Ești gata să crezi atunci că omul contemporan a decăzut iremediabil, și nici o forță istorică nu-l mai poate regenera, nu-i mai poate restaura demnitatea pierdută. 
Într-o cultură, nivelul spiritual este cu atât mai coborât, cu cât problematica teologică este mai ignorată sau mai umilită. Au fost vremuri în România modernă când era atât de rușinos să pronunți cuvântul teologie; încât și fețele bisericești se fereau de el. Se vorbea atunci de ,,forță de materie”, de ,,energie morală”, de ,,ideal”. Au fost anii cei mai coborâți ca nivel spiritual din câți a cunoscut nefericita noastră cultură modernă.  Sterilitatea spirituală a Americii, covârșitoarea ei vulgaritate, merge mână-n mână cu laicizarea teologiei. Cu transformarea unui sistem de amețitoare metafizică și Revelație, în nenumărate sisteme de morală, igienă, politică socială,  birth-control etc.
...Dar în același timp, cât este de adevărat și reversul medaliei; că tot atât de iremediabil mediocru este omul care n-a cunoscut niciodată în viața lui melancolia. Care a cunoscut numai tristețea feminină a amintirilor, sau nostalgia sentimentală (românească, moldovenească); și s-a înduioșat că nu mai are șaptesprezece ani, sau a lăcrimat întâlnind într-o carte uitată floarea strivită acolo cu foarte multe toamne înainte...Nu în aceste înduioșări și nostalgii se revelează melancolia, instrument major de cunoaștere, singura care poate tulbura și zgudui împărăteasca siguranță a teologiei...”

luni, 1 iunie 2015

Eveniment

Comunicat de presă
„Rosturi româneşti: credinţă şi istorie”

A.S.C.O.R Cluj şi Muzeul de Artă Cluj-Napoca au plăcerea să vă invite joi 4 Iunie a.c., ora 19.00, la conferinţa cu titlul „Rosturi româneşti: credinţă şi istorie”, susţinută de scriitorul Răzvan Codrescu şi publicistul Claudiu Târziu. Vor mai lua cuvântul compozitorul şi dirijorul Marius Hristescu şi Lucian Nastasă-Kovacs, directorul Muzeului de Artă.
În discursurile lor, Răzvan Codrescu şi Claudiu Târziu vor atinge cîteva subiecte de maxim interes pentru un public larg: idealurile naţionale de azi în comparaţie cu cele de acum un veac; rolul credinţei creştine în istoria românească şi pătimirile Bisericii de pe urma istoriei; profilul generaţiei interbelice şi cel al generaţiei postcomuniste – fiecare cu provocările la care a avut/are de răspuns, cu mărturisirea, jertfa, aşteptările şi trăsăturile ei controversate; patternul personaltăţilor reper ale istoriei româneşti recente.
Evenimentul, organizat cu sprijinul „Capitolina”, va avea loc în cadrul expoziţiei „Mai mult decît artă”, a artistei plasticiene Manuela Botiş, în Sălile Temporare ale Muzeului de Artă (Piaţa Unirii nr. 30).
Cu această ocazie vor fi prezentate şi câteva cărţi apărute la Editura „Rost” din Bucureşti şi pe care le veţi putea achiziţiona la preţuri promoţionale: Drumul crucii. Amintiri de pe front şi din gulaguri, de Aurel State (20 lei), Cartea mărturisitorilor. Pentru o istorie a învrednicirii româneşti, de Răzvan Codrescu (30 lei), Creaţia şi inima omului. O perspectivă creştin-ortodoxă asupra mediului, de Pr. Michael Butler şi Andrew P. Morriss (5 lei), Cesare Borgia – Prinţul Renaşterii. O cronică în două volume, de Dragoş Moldoveanu (10 lei) şiCorectitudinea politică: „religia” marxistă a Noii Ordini Mondiale, volum colectiv, coordonat de William S. Lind, Andrei Dîrlău şi Irina Bazon (20 lei).
Vă aşteptăm cu bucurie!