cerul
e o pasăre
în Dumnezeu(Daniel Turcea)

duminică, 21 iunie 2009

Gânduri de vacanţăPutem spune că ne aflăm în plină vară, vacanţa pentru cei mici a venit, sesiunea de vară pentru studenţi e pe sfârşite. Cum să nu te bucuri, mai ales când eşti copil sau tânăr de acest anotimp?De vacanţă... De prieteni sau de noi prietenii ce se leagă... Vara, e un anotimp parcă destinat camaraderiei sau împrietenirii, frumuseţii ce se naşte între oameni.
Dacă Ascor-ul Cluj Napoca are o realizare frumoasă şi cu un rezultat bun și evidențiat în domeniul diverselor sale activităţi, acela ar fi  organizarea taberelor de vară pentru copii.
Un grup de voluntari ,,ascorişti" se preocupă de bunul mers şi buna desfăşurare a acestor proiecte creştine, spre folosul (mai ales duhovnicesc) copiilor ce participă în tabere. Chiar şi al părinţilor.
Dacă în vara lui 2005, părintele Aris Metrakos din S.U.A., în parteneriat cu Mitropolia Clujului prin A.S.C.O.R filiala Cluj, venea să iniţieze în acest proiect, şi, timid, s-a dat curs primei tabere creştin-ortodoxe pentru copii şi tineri aflați până la vârsta majoratului, iată că azi putem vorbi de o adevărată extindere a proiectului, prin organizarea a trei tabere de vară, pe diferenţă de vârstă, în care copiii participanți se simt minunat şi revin de fiecare dată cu interes deosebit. Cererea a fost atât de mare încât s-a ajuns la această formulă de extindere. Ba încă, nu mare ne-a fost mirarea ca, la dorința prudentă a părinţilor pentru participarea copiii dânşilor într-o tabără de vară mai ,,cuminte", deşi unii creștini nepracticanţi, au fost iniţiaţi ei înșiși de către proprii copii, atunci când aceştia au revenit în familie, în deprinderi de rugăciune înainte de masă, post, participat la slujbele bisericeşti, cateheze şi bune maniere creştine. Acum vin la biserică duminica sau când le este cu putinţă peste săptămână, împreună cu copiii lor. În felul acesta a dat roadă, în unele familii, sămânţa binelui.
Nu pot să nu remarc căldura şi voluntariatul desăvârşit al lui Sorin Câlea, ex-preşedinte de Ascor, care ajută în continuare la activitățile taberelor. Chiar a iniţiat anul trecut prima grădiniţă creştin-ortodoxă din Cluj Napoca cu binecuvântarea Înaltului Mitropolit Bartolomeu. Sau, veleitatea şi pasiunea vocaţională pentru activităţi creştine destinate celor mici şi adolescenţilor de care dă dovadă Radu Copil, precum mulţi alţi tineri sufletişti fără de care nu s-ar fi putut pune pe picioare astfel de proiecte. Nădăjduiesc ca într-o bună zi, aceşti oameni virtuoşi, să dea curs deschiderii unei şcoli creştin-ortodoxe.
Deşi părintele Ciprian Negreanu nu a putut fi prezent decât în puţine rânduri, întotdeauna a existat un părinte, de obicei tânăr şi cu drag de copii, care să-i îndrume şi să le fie călăuză spirituală.
Eu însămi am participat în câteva din aceste tabere şi pot spune că au fost prilej de mare bucurie de fiecare dată şi am rămas cu amintiri deosebit de plăcute. M-am întors mult mai bogată sufleteşte chiar dacă  iniţial am fost mai sceptică în ceea ce priveşte rezultatul spiritual scontat al acestui gen de activităţi. Dar mi-am spulberat orice îndoială. Iar Ilinca noastră, ce să mai spun, e tare dornică de animaţia taberei.
Programul lui Radu Copil(parcă şi numele îl predispune către vocaţia sa pentru cei mici), pentru această vară se găseşte la http://raducopil.ascorcluj.ro/tabere/

una dintre distracţiile curajoasecu bunul nostru prieten, părintele Aris Metrakos, după o expediţie prin pădureun program artistic pregătit pentru Prea Sfinţitul Vasile Someşanul
la vizita Sa; un moment mult aşteptat de copii


Radu Copil şi Sorin Câlea, sufletul şi creierul taberelor...
din animaţia seriimomentul  de final, al
oferirii diplomelor de meritla plecarea Prea Sfinţitului Vasile


luni, 15 iunie 2009

Despre Postul SfinţilorIcoana tuturor Sfinţilor

Dintre cele patru posturi ale anului bisericesc, două sunt închinate Mântuitorului(Postul cel Mare şi Postul dinaintea Naşterii Mântuitorului) , unul Maicii Domnului şi unul Sfinţilor. De obicei această perioadă de asceză o numim Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, dar denumirea nu cuprinde tot adevărul.
Este adevărat că acest Post se încheie cu un praznic închinat marilor apostoli, dar trebuie să ne aducem aminte că, de fapt, noi sărbătorim la aceast praznic pe toţi sfinţii, osârdia, osteneala şi mucenicia lor pentru Domnul Dumnezeu.
Chipul Tatălui ne-a fost descoperit şi l-am cunoscut prin Iisus Hristos. Chipul Fiului ne-a fost descoperit şi l-am cunoscut prin mărturia Duhului Sfânt şi prin lucrarea Lui prin Biserică în lume. Cum cunoaştem chipul Duhului Sfânt? Am văzut mai sus că, în fireasca Sa smerenie şi iubire, fiecare Persoană a Sfintei Treimi nu se mărturiseşte şi nu se descoperă pe Sine, ci dă mărturie despre celelalte Persoane, le descoperă pe acestea.
Despre Duhul Sfânt avem mărturia Tatălui prin profeţi, avem şi mărturia directă a Fiului prin cuvânt. Şi ştim că în gura a doi sau trei martori este tot adevărul. Cine este cel de-al treilea martor?
Sunt sfinţii. Ei dezvăluie chipul şi lucrarea Duhului Sfânt în istorie. Biserica a ştiut acest lucru şi de aceea, o mai lungă perioada de după Rusalii, este închinată într-un fel sau altul sfinţilor.
Aşa că avem primele două Duminici după Rusalii închinate: prima, tuturor sfinţilor, a doua tuturor sfinţilor români( sau acelora din a cărui neam faci parte). Este o perioadă de bucurie, de lumină, fără postire în prima săptămână după Pogorârea Duhului Sfânt, atât miercurea cât şi vinerea care simbolizează bucuria întâlnirii dintre Duhul Sfânt şi sufletul omenesc .
Lucrarea aceasta a sfinţeniei şi a sfinţilor nu este numai bucurie şi lumină, viaţa lor cuprinde şi osteneală, răbdare, asceză, mărturisire şi chiar martiriu. Pentru aceasta, vine şi vremea postului, care aduce aminte de osteneala tuturor sfinţilor mărturisitori, prin însăşi viaţa lor, ai lui Hristos. Aşa cum la Tainele Cununiei şi a Hirotoniei se cântă la început înconjurând Sfânta Masa, imnul de bucurie ,,Isaia dănţuieşte..." şi imediat se cântă imnul ,,Sfinţilor mucenici...", aşa putem compara această perioadă de după Rusalii.
De aceea e prea puţin să rezumăm rostul acestui Post doar la aducerea aminte de martiriul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, ci prin el se cinsteşte toată lucrarea şi osteneala tuturor sfinţilor.
După Praznicul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, a doua zi se prăznuieşte Soborul tuturor Sfinţilor Apostoli.
Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Lui!

pr. Ciprian Negreanu

icoana Soborului celor 12 Apostoli

duminică, 14 iunie 2009

Time


Un compozitor şi o mare balerină care îmi plac


În imagine: Anna Pavlova(1881-1931), marea balerină a Rusiei, dansând
în Lacul Lebedelor- Piotr Ilich Tchaikovsky
muzica: Brian Eno

vineri, 12 iunie 2009

Evenimentul familiei


Fetiţa noastră, Ilinca, a terminat clasa I.
Suntem fericiţi.
A venit vacanţa mult aşteptată!

sâmbătă, 6 iunie 2009

Pogorârea Duhului Sfânt


Tuturor cititorilor acestui blog, celor interesaţi, celor ce poposesc pe aici, le doresc Sfinte Sărbători pline de binecuvântarea Duhului Sfânt! 
Sfântul Serafim de Sarov a reuşit să adune în câteva cuvinte toate năzuinţele şi aşteptările poporului creştinilor de-a lungul întregii istorii: ,,Scopul vieţii creştine este dobândirea Duhului Sfânt". Toată Evanghelia îndemnul şi învăţăturile ei se pot rezuma în aceste cuvinte.
Din Imnele Sfântului Simeon Noul Teolog:
,,Vino, lumină adevărată. Vino, viaţă veşnică. Vino, taină ascunsă. Vino, comoară fără nume. Vino, realitate inefabilă. Vino, persoană de neînţeles. Vino, fericire nesfârşită. Vino, lumină neînserată. Vino, alinare a tuturor celor ce aşteaptă mântuirea. Vino, deşteptare a celor adormiţi. Vino, înviere a morţilor. Vino, puternice care faci, refaci şi preschimbi totdeauna numai prin bunăvoinţa Ta. Vino, nevăzutule, Cel cu totul intangibil şi imperceptibil. Vino, Tu, Cela ce rămâi veşnic nemişcat şi în fiecare clipă în întregime, Te mişti şi vii la noi, cei adormiţi în iad, Tu, Cela ce eşti deasupra tuturor cerurilor. Vino, nume preaiubit şi pretutindenea chemat, dar a cărui fiinţă a o exprima sau a o cunoaşte ne este cu totul oprit. Vino, bucurie veşnică. Vino, cunună neveştejită. Vino, purpură a Marelui Împărat, Dumnezeul nostru. Vino, cingătoare cristalină şi înstelată a celor fericiţi. Vino, încălţăminte neajunsă. Vino, dreaptă cu adevărat cârmuitoare. Vino, Tu pe care L-a dorit şi Îl doreşte sufletu-mi întinat. Vino, Tu, Cel Unul la cel singur, căci Tu vezi că eu sunt singur. Vino, Tu, Cela ce m-ai despărţit de toate şi m-ai făcut însingurat în această lume. Vino, Tu, Cela ce Însuţi ai devenit dorire întru mine, care m-ai făcut să Te doresc pe Tine, Cel cu totul neajuns. Vino, suflare a mea şi viaţa mea. . Vino, mângâiere a amărâtului meu suflet. Vino, bucuria mea, slava mea, desfătarea mea cea fără de sfârşit".