cerul
e o pasăre
în Dumnezeu(Daniel Turcea)

vineri, 30 mai 2014

Matematica frumuseții


Luni, 2 iunie a.c., ora 20, la demisolul Bisericii ortodoxe a studenților din Cluj Napoca, str. B.P. Hasdeu, nr. 45(Campusul universitar Hasdeu) va fi o seară interesantă în care se va vorbi despre relația dintre matematică și teologie și credință/frumusețe. Invitatul nostru este dr. Ovidiu Bagdasar de la  Universitatea britanică din Derby, actualmente  și student la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Ovidiu Bagdasar a fost membru activ A.S.C.O.R. Cluj. 
miercuri, 21 mai 2014

Martiriul Brâncovenilor

Primul care-şi pierdu capul sub sabie a fost mareşalul, ginerele domnului, şi în acelaşi chip pieriră în sânge doi copii. Mai rămânea al treilea, un băieţaş de doisprezece ani, care tremura înspăimântat; când călăul îl apucă să-i taie copilul strigă cât putu: "La vârsta mea pot eu avea o vârstă aşa de mare…? Dă-mi voie să-mi trăiesc tinereţea, vei vedea cu câtă credinţă îţi voi sluji. Dacă pe mine creştin mă vei slobozi cu iertarea ta, mă voi face musulman, dacă de asta ţine iertarea mea". Îndată aceste cuvinte au fost transmise sultanului şi acesta a trimis vorbă lui Brâncoveanu întrebându-l: "Dacă el, ca părinte, îngăduie fiului său să-şi schimbe legea, ca să-şi păstreze viaţa?" Bătrânul a suspinat adânc şi a simţit cu cruzime în inimă această nouă lovitură a vorbelor prosteşti ale copilului. Deşi evlavia se lupta în el cu dragostea părintească, totuşi evlavia a învins dragostea şi cu glas limpede a spus: "Din sângele nostru n-a mai fost nimeni care să-şi piardă credinţa"." (Francisc Gosiciecki, iezuit, în Solia cea mare a lui Stanislaw Chometowski…).
"Fostul Principe al Valahiei a fost condus la locul de tortură, unde, după câteva zile, au fost aduşi soţia, fiii şi unul din gineri. Atât soţia, cât şi fiica au fost cruţate până acolo. Principele şi ceilalţi au fost trataţi cu cruzime; dar ceea ce întrece măsura oricărei proceduri de felul acesta, sau poate orice exemplu de bestialitate, este faptul că tatăl a fost torturat în prezenţa soţiei, iar fiii mai mari şi mai mici, în prezenţa tatălui şi a mamei."

vineri, 16 mai 2014

luni, 12 mai 2014

Anunț

sursa aici
Caută cu milostivire, cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu, 
spre necazul cel cumplit al trupului meu
 și vindecă durerea sufletului meu

O copie a vestitei icoane athonite Pantanassa  pictată de monahii iconari ai mănăstirii Vatopedu din Sfântul Munte, va ajunge  la Biserica Studenților din Cluj Napoca, unde va și rămâne, miercuri, 14 mai   în ziua Înjumătățirii Praznicului, în jurul orei 18.
Icoana, ca de altfel venirea însăși a Maicii Domnului,  va fi așteptată și întâmpinată de suflarea bisericii  și a celor ce sunt doritori și iubitori să participe la mica procesiune cu  înconjor în jurul bisericuței, după cum e rânduiala bisericească, urmată apoi de așezarea icoanei spre cinstire și închinare în Biserică. Se va face Paraclisul Maicii Domnului Pantanassa și Acatistul Rugului Aprins al Maicii Domnului. De-asemenea  privegherile dedicate Maicii lui Dumnezeu vor continua până duminică.
Pantanassa este o icoană importantă de la Mănăstirea Vatopedu, cu un specific și o istorie aparte, fiind socotită vindecătoare de boli și mai cu seamă vindecătoare de cancer. Este cea mai cunoscută icoană vindecătoare din Muntele Athos. De aceea, sunt solicitate în lume multe copii pictate ale acestei icoane.Ele se țin  atinse o perioadă de toate celelalte șapte icoane făcătoare de minuni  din M-rea Vatopedu.

Câteva condiții/informații în care se pictează aceste  icoane-copii Pantanassa

Solicitările sunt cercetate cu multă atenție, astfel că de cele mai multe ori mănăstirea vatopedină este cea care alege locul și comunitatea unde binevoiește să trimită icoana. Sunt foarte interesați de o cinstire cum se cuvine adusă icoanei Maicii lui Dumnezeu, de evlavia credincioșilor, cum să fie locul ca de harul ei să se împărtășească câți mai mulți oameni.
Icoanele sunt pictate din ascultare de către părinți monahi doar în mănăstire, în atelierele  foarte discret așezate ale acesteia, fără să se specifice cumva sau să se știe exact cine este autorul, canonul strict fiind anonimatul, așa cum se cade oricărei icoane ortodoxe, ca lucrarea să nu fie atribuită autorului pământean ci Duhului Sfânt.  Încredințată Duhului Sfânt. Iconografia, spunea maestru Horia Bernea, este o supra-artă. Are cu totul alte rânduieli decât cele din aria artistică laică. Ea își păstrează și sporește capacitățile lucrătoare, dumnezeiești, tocmai prin smerenia, credința arzătoare și jertfa de sine a celui care o pictează,  acesta renunțând la orice orgoliu actorial. Nu este suficientă doar mâna talentată. E mult prea puțin. Starețul Efrem de la Vatopedu pune accent pe nevoințele sufletești și ostenelile trupești ale iconarului, pe viața în ascultare și smerenie nefățarnică trăită atent și consecvent în rânduiala bisericească. Știm că talentul poate simula foarte multe... uneori  chiar patina timpului și alte calități artistice și estetice deosebite, însă rolul lui este secund în Iconografie.
Icoana-copie  Pantanassa, așa cum am aflat, a fost pictată cu post și ajunare, ținută apoi o vreme în altar lângă Maica Domnului Altarița.
Îi mulțumim Pr. stareț Efrem, dar mai ales mijlocitorului și prietenului nostru Pr. Chiril, cel plecat de la Mănăstirea  Oașa în urmă cu ceva ani la Vatopedu, ce s-a îngrijit cu multă dragoste de tot acest demers ca icoana să ajungă la noi. De-asemenea, tuturor celor care au contribuit să o avem  la Cluj- Napoca. Știm că mai există deja în câteva locuri din țară. (Corina Negreanu)


,,De neputințele trupești și de păcatele sufletești, pe cei ce vin cu dragoste către acoperământul tău cel dumnezeiesc, învrednicește-i să fie tămăduiți, Născătoarei de Dumnezeu, care ai născut nouă pe Mântuitorul Hristos”duminică, 11 mai 2014

Revista ARTHOS nr. 4 din 2014

Număr dedicat Maicii lui Dumnezeu și poeziei