3 Martie- ziua de naștere a Părintelui Teofil Părăianu; în locul unui telefon, ca altădată:

Dragă Părinte ,
ne lipsești și ne e dor de dumneata.

Murim... ca mîine

Magda Isanos


E-aşa de trist să cugeti că-ntr-o zi,

Poate chiar mâine, pomii de pe-alee

acolo unde-i vezi or să mai stee
voioşi, în vreme ce vom putrezi.

Atâta soare, Doamne,atâta soare
o să mai fie-n lume după noi;
cortegii de-anotimpuri şi de ploi,
cu păr din care şiruie răcoare…

Şi iarba asta o să mai răsară,
iar luna tot aşa o să se plece,
mirată, peste apa care trece
noi singuri n-o să fim a doua oară.

Şi-mi pare-aşa ciudat că se mai poate
găsi atâta vreme pentru ură,
când viaţa e de-abia o picătură
între minutu-acesta care bate

şi celălalt şi-mi pare nenţeles
şi trist că nu privim la cer mai des,
că nu culegem flori şi nu zâmbim,
noi, care-aşa de repede murim.