*
Doamne,
Dumnezeul meu,
stiu ca nu sunt vrednic,
nici in stare sa Te primesc sub
acoperamantul casei sufletului meu,
pentru ca este cu totul pustiu si surpat
si nu afli in mine loc potrivit ca sa-Ti pleci capul.
Ci,
precum din inaltime Te-ai plecat pentru noi, pleaca-Te si acum
spre smerenia mea. Si precum ai binevoit a te culca
in pestera si in ieslea necuvantatoarelor,
asa binevoieste a intra si in ieslea
necuvantatorului meu suflet
si in intinatul meu
trup.

Olga Bersan-foto