cerul
e o pasăre
în Dumnezeu(Daniel Turcea)

vineri, 8 aprilie 2011

Părintele Vasile Vlad în dialog cu tinerii clujeniPărintele Vasile Vlad și pr. Ciprian Negreanu

În Catedrala mitropolitană Părintele VasileVlad a avut un cuvînt excepțional, riguros, sintetic și profund. Încă nu mă aflu în posesia înregistrării predicii lui din 7 aprilie 2011 Cluj, dar promit, cum o voi obține o voi publica aici pentru că merită ascultată și de luat aminte .

Înregistrarea continuării serii cu tinerii

aici .

foto: Tatiana Onilov

miercuri, 6 aprilie 2011

Seară duhovnicească(IV)


Invitatul serii duhovnicești din 7 aprilie (anul curent) este binecunoscutul părinte duhovnic, profesor universitar și consilier episcopal Vasile Vlad. Tema ,,Rugăciunea și viața” cu subtitlul sugestiv ,,Te rogi precum trăiești.Trăiești precum te rogi” mă duce cu gîndul la ceea ce spunea odinioară Pr. Dumitru Stăniloae după învățătura Sfinților Părinți: ,,Teolog este cel ce se roagă și cel ce se roagă este teolog”. Este o realitate profundă, extrem de nuanțată, inerentă care trimite la esența de fond a Ortodoxiei și a relației noastre autentice cu Dumnezeu, cu Biserica și aproapele nostru și de aici la calitatea vieții noastre (ascunse și neascunse cu Hristos în Dumnezeu)-ca mărturie vie, întrupată despre/pentru Hristos. O temă foarte potrivită pentru Marele Post.


sâmbătă, 2 aprilie 2011

Poem (Daniel Turcea)Logos, izvorul

Daniel Turcea
(n. 22 iulie 1945 -d. 28 martie 1979)

I
cu ce cuvinte vom privi minunea
si ce e mai presus

cînd nu vorbim de moarte
cînd teama nu ne spunem
din ce cuvinte raze și tăcere
înmiresmînd ultimul val al lumii
ce nu se mai întoarce în durere

numim
lumină
odihnind lumină
cînd în afară-ncepe ce nu-i iertat a spune
ca-ntr-o oglindă gîndul se-ntoarce către sine
fără durere, locul
cum l-am putea gîndi
și viața
fără vină


II

cuvintele,
nisipul, în amurg
și semnele-s puține
ne învățăm cu moartea în fiecare zi
de parcă o săgeată ne caută prin lume
mereu e prea devreme, nicicînd
nu pare dreaptă
cum pot numi
iubire
și sfîntă, înțeleaptă
alcătuirea lumii și blîndă
peste fire?
ne spun don Francesco, sir William
și Pieter
Ieronim
cum doar plecîndu-ți pleoapa
surîde fața hîdă
cum, în întîmpinare, aproape orbi, venim

dragostea, cum dezmiardă
în juru-i numai moarte
să rămînă numai nemplinire
iar frumusețea, ca un vis
s-o poarte
peste risipă și încremenire

tristeții un scînteietor veșmînt
și înțelepții lumii șoptesc: stele și umbre
singurătatea hrană și ruperea peceții

numere, cuvinte
și teama dintre ele


III


cenușa unei Cărți se risipea-n văzduhuri

gîndeau: nu piere moartea, ea n-are începuturi
veniți să plîngem toamna o frunză gînditoare
și păsări mari, deasupra
în cercul
tot mai larg
vor să însemne locul unde văzduhul doareIV

mori, pasăre
curgi, cer de sticlă
pămînt cojit ca de scarlatină
năpădit de magme
soarele
cheamă Soarele!


V


Cuvînt
de bună mireasmă
gura mea
umple


VI


o, blîndețe
cum vii lin, ca o lacrimă, luminînd

tu nu mai osîndești, tu învii

și cine n-ar vrea să se întoarcă nevinovat
dintre faptele sale?

ca dintr-o pajiște de crini?

o, bunătate
și ce alt drum spre desăvîrșire
acolo unde cerul se sfîrșește?

atît de nou, atît de tainic

în durere s-a cufundat ca-ntr-un rîu
și era, vibrînd
pînă-n adîncuri, fiindcă nici o vină nu-i acoperea
fața și simțurile
și ce jertfă e asemenea iertării?

iubire
și care altul ar putea fi izvorul vieții
pururi izvorînd?

o, ziua aceea, orbitoare!Dedic acest poem maicii Teodosia Matei și celor îndrăgostiți de poezia lui Daniel Turcea. Am aflat de curînd un lucru minunat, acela că Mitropolia Moldovei și Bucovinei, prin Înaltul Mitropolit Teofan, a reeditat volumul Epifania și urmează să reediteze întreaga operă ce îi aparține poetului.
Anul acesta, pe 28 martie, la împlinirea a 32 de ani de la plecarea lui Daniel Turcea din această viață, s-a lansat la Iași volumul de versuri reeditat Epifania, apărut la Editura Doxologia.
Mă bucur mult pentru gestul omagial meritat, adus și inițiat de Biserica Ortodoxă Română poetului mistic, de scoaterea lui din umbră și uitare.


imagine foto:Corina Negreanu

vineri, 1 aprilie 2011

Dialog înregistrat cu Părintele Petru Moga la Cluj Napoca

31 martie, 2011

Seară de dialog(deosebit) cu Pr. Petru Moga și studenții clujeni aici.Despre experiență de viață, preoție și experiență duhovnicească. Despre capcana evlaviei dulcege. O foarte interesantă mărturie personală, evocarea impresiilor sale despre Părintele Arsenie Boca.

fotografii : Tatiana Onilov