cerul
e o pasăre
în Dumnezeu(Daniel Turcea)

B.

B.

...........

Theofilos pictor naiv din Lesbos sursa aici

luni, 9 noiembrie 2015

Din cuvintele Sf. Ioan Gură de Aur despre Biserică

,,Da, Biserica este un spital duhovnicesc și se cade ca aceia care vin aici să primească leacuri potrivite, să le pună pe rănile lor și așa să plece acasă.”


,,Da, iarmaroc duhovnicesc este Biserica lui Dumnezeu! Este spital al sufletelor! Și trebuie, întocmai ca un iarmaroc, să facem și în Biserică multe târguieli și așa să ne ducem acasă! Și iarăși, ca de la spital să plecăm și noi de-aici, încărcați cu leacuri potrivite patimilor noastre!”


,,Biserica-i spital, nu tribunal! Nu-ți dă pedeapsă pentru păcate, ci iertare de păcate!”


,,Biserica este loc de vindecare, nu loc de judecată a sufletelor. Biserica nu osândește păcatele, ci oferă iertarea lor.”


,,Nimic nu face viața mai frumoasă decât bucuria de a simți că facem parte din Biserică. În Biserică, oamenii curați dobândesc bucuria, cei supărați, liniștea, iar cei mâhniți, bucuria. În Biserică, cei chinuiți află mângâiere, iar cei obosiți află odihnă. Domnul spune: Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi(Matei 11, 28). Ce se află pe lumea aceasta mai dorit și mai frumos decât aceste cuvinte? Domnul te cheamă în biserică la un prânz bogat. Te ia de la chinuri la odihnă și de la necazuri la mângâiere. Te scapă de povara păcatelor tale. El vindecă supărarea și tristețea prin bucurie.”,,Așa este și trupul lui Hristos, care este Biserica, că precum trupul, și capul sunt unul și același om, tot așa și pe Biserică și pe Hristos unul a spus că este. Pentru aceea ați pus pe Hristos în locul Bisericii, numind astfel trupul Lui. După cum, zice, unul este trupul nostru, deși de altfel se alcătuiește din multe mădulare, tot așa și în Biserica una,  adică un trup suntem cu toții. Că dacă și ea(Biserica) este alcătuită din multe mădulare, totuși toate acele multe mădulare la un loc fac un trup.”


,,Să ne facem odată mădulare adevărate și un singur trup. Cel lăudat să lepede laudele ce i se aduc și să le arunce fratelui său, iar cel ce aude laude de altul, bucură-se împreună cu cel ce laudă. Că dacă în chipul acesta ne vom purta, vom atrage spre noi și pe cap, și dacă suntem dezbinați între noi, atunci și noi ne vom depărta de ajutorul cel de acolo-iar dacă ajutorul de acolo se depărtează de noi, atunci trupul va fi mult vătămat, nefiind ținut strâns bine sus.”foto: Ilinca Negreanu(9 noi.)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu