cerul
e o pasăre
în Dumnezeu(Daniel Turcea)

sâmbătă, 7 aprilie 2018

,,Sărbătoarea este ,,Poarta sărutului” dintre veșnicie și timp; este inelul pe care-l pune veșnicia în degetul vremelniciei.”

,,Sărbătoarea este glas de clopot și  nor de tămâie; Liturghie și Evanghelie, lacrimă în rugăciune și Cuminecătură sfântă, bucurie și speranță.”

,,Sărbătoarea este un strop de rouă căzut pe un fir de iarbă uscată și picătură  de lacrimă curată pe chipul de floare de cireș al omului rugător, aflat în  procesul unei schimbări de fus orar interior.”

,,Pe scara cerească a Sărbătorii Dumnezeu coboară, iar omul se înalță într-un timp contopit în veșnicie.”

,,Sărbătoarea este o gură a peșterii de la Horeb prin care Dumnezeu vorbește lumii în Biserică.”

,,Prin Sărbătoare veșnicia se apleacă precum  Bunul Samaritean asupra vremelniciei căzute între tâlhari, ridicând cotidianul pe brațe și ducându-l la casa de oaspeți a Bisericii, prin Liturghie, după ce mai înainte i-a turnat untdelemn și vin peste rănile zilelor obișnuite.”

,,Sărbătoarea este ziua în care veșnicia trece prin ușile încuiate ale vremelniciei și i se arată în lumina Învierii, pe țărmul Tiberiadei.”

Sărbătoarea este o deschidere a  cerurilor  prin ușile împărătești ale altarului. Sărbătoarea dă sens, deschide calea și limpezește direcția vremelniciei.”

,,Coșurile cu fărâmituri rămase de la sărbători trebuie să ne hrănească duhovnicește  în toate zilele dintre sărbători.”

,,Sărbătoarea neîncetată:  să trăiești, să conștientizezi și să simți  Teofania și Epifania, Bunavestire și Parusia, Schimbarea la Față și Înălțarea, Învierea Domnului și Cincizecimea, deodată, în aceeași zi neîncetat.”

,,Căutau pe Iisus și, pe când stăteau în templu (iudeii) ziceau între ei: Ce credeți? Oare nu va veni la praznic?(Ioan,  11, 56) Aceste cuvinte ne dau de înțeles  că pot exista și praznice fără Hristos. Deși El este prezent în Biserica Sa, poate să fie uneori absent din sufletele noastre și de aceea nu simțim  sărbătorile la adevărata lor dimensiune spirituală.  Acestea trec pe lângă noi, noi trecem pe lângă ele, fără a-L avea pe Hristos. Când sărbătorile devin doar obiceiuri și datini, atunci duhul lor se stinge, fără a aprinde și  încălzi sufletele noastre  înghețate de duh lumesc.” 

Filocalice/Hățăgel/2018
+Daniil Arhiereulfoto: Benedict Both
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.