cerul
e o pasăre
în Dumnezeu(Daniel Turcea)

sâmbătă, 11 februarie 2017

Ce va fi
Daniel Turcea

I

ce va fi când vei afla
ce putere aveai cât puteai făptui
    tu, cel hotărât
  prin naștere
stăpân al lumii, omule, oricare

la cer, la soare, la lună
minunându-se
cum firea apei nu se schimbă-n gheață
asemenea sufletului ce-a ucis

la secunde, la pământ
la schimbări
la firea lemnului ce înflorește
   asemenea celui purtător de jertfa împăcării
    punte peste cer
       din măslin
   cu undelemnul bucuriei
în toate vede rânduială
gingășie
   delicații atomi
        conglăsuirea
culorile, formele, chipurile
întoarcerea la aceleași, rămânerea în
                 cele stricăcioase
dar cel mai minunat
    lucrul, sămânța

II

taina nepătimirii
contemplarea nepătimașă a lucrurilor
nu urcă în orgoliu
nu cade prin neștiință
nu se abate prin lepădare și ură
nici prin iubire nesocotită și patimi
nici nu rămâne înăuntru prin lene
nici înafară prin nepăsare
așa privește totul
atunci vei privi la om minunându-te
de chipul lui cel tainic
de care nu știe
încă având hotar
mintea ia forma lucrurilor cunoscute
dar ajungând la cel fără chip
se face fără chip
și cum ideile nu se răstoarnă una pe alta
nu descoperă prin grai comoara

iată ca să nu se creadă pe sine
desăvârșit, are uitare și neștiință
cel muritor
cu cel neînsufleâit
se despart și iar se vor
     uni
     spre mărturie
ce puțin au trăit


,,Fiecare urăște viciile sale în alții.”(Sf. Nicolae Velimirovici)


foto Ilinca Negreanu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.