cerul
e o pasăre
în Dumnezeu(Daniel Turcea)

vineri, 26 noiembrie 2010

Părintele Arsenie Boca- cuvînt despre ,,Marele” Iuda
,,Marele Iuda”

Trădătorul...
Omul care a vîndut pe Dumnezeu.
Omul meschin, îngust, orbit, obsedat.
Unii au căutat să-l prezinte dimpotrivă: pătruns de un ideal al neamului său: dezrobirea politică a lui Israel. Iisus îi înșela așteptările. De aceea avea dreptate să apere pe Israel de un ,,om” care-l conduce contra intereselor sale.
Au dreptate. Dar atîta dreptate cîtă poți da unui om care raționează just pe principii false.
Israel a refuzat să-l considere pe Iuda printre eroii neamului.
Conducerii lui Israel îi trebuia doar un trădător.
S-a prezentat Iuda.
,,Iar ei s-au bucurat și s-au tocmit să-i dea bani.”
Pe urmele explicației:
Fariseii, cu gîndul ucigaș în inimă, erau deja ,,fiii diavolului”; le-a spus-o Iisus în Templu(Ioan 8, 44).
Le mai trebuia un ,,mijlocitor”.
,,Și a intrat Satana în Iuda”(Luca 22,3).
Aceasta-i explicația faptului.
De-acum Iuda nu mai era un anonim; de acum Iuda e o mare putere: a devenit o minte satanică.
,,Marele” Iuda.
-Iată oamenilor mici o cale de-a ajunge oameni ,,mari”.
De acum Iuda va fi prototipul tuturor trădătorilor.
Iuda va avea ucenicii lui pînă la sfîrșitul lumii, care, aceeași treabă vor face-o: vînzînd, reclamînd mincinos stăpînirilor, trădînd, dînd la moarte: părinți, copii, frați, soții, bărbați, preoți, sfinți...
Iuda multiplicat vinde pe Iisus mereu.
Fiii diavolului îi cumpără lui Iuda ucenici.
-Și cu prețuri derizorii, fiindcă se îmbie mulți.

Explicația lui Iuda:
Credea în Dumnezeu, dar nu credea în Iisus.
Izbăvirea politică a lui Israel o punea mai presus de marea operă a lui Iisus:mîntuirea omului. Pe aceasta n-o înțelegea Iuda. Se crampona într-o contradicție surdă cu Iisus.
Nu l-au putut scoate din contradicție nici darurile excepționale pe care li le dase Iisus la toți; nu-l lărgise sufletește nici însăși Iubirea, care strălucea în Iisus. (Tradiția spune că pe Iuda îl rodea invidia că Iisus mai mult îl iubește pe Ioan decît pe el.)
Adevărul n-a încăput în Iuda, cum n-a încăput nici în farisei.
Structura lui era o dizarmonie- un haos.
De aceea Satana întru ale sale a intrat.
*
Explicația metafizică: e mai grea. După Scriptură a fost cineva prevăzut cu trădarea. E scris și prețul și ce s-a făcut cu prețul trădării.
Nu e scris ce se va alege cu vînzătorul.; -semn că Dumnezeu n-ar fi vrut sinuciderea lui. Deci dacă în planul Providenței era prevăzută ,,moartea cea de bună voie” a lui Iisus -fără ca aceasta să fie o sinucidere, ci o jertfă-, mijlocirea lui Iuda nu și-ar fi atras pierderea mîntuirii, dacă nu se sinucidea.
Vînzarea și răstignirea lui Iisus l-au aruncat pe Iuda în deznădejde, cu care Satana și-a aruncat ucenicul în zbilțul unui ștreang, din care l-a mai aruncat o dată ,,cu capul în jos de a crăpat în două și i-au ieșit măruntaiele”(Faptele Apostolilor 1,18).
De atunci e desenat de zugravi pe genunchii și în brațele lui Lucifer, ca cel mai iubit fiu al diavolului:,,fiul pierzării”.
*
A fost predestinat Iuda?
Putea să fie și altul. El s-a ales: el!
Libertatea lui a cedat ispitei, ca Adam în Rai.
Putea să nu cedeze? I s-a retras Harul? Nu i s-a dat ca și celorlalți?
Dumnezeu n-are nici o vină.
O are toată numai Satana?
,,Mai bine i-ar fi fost omului aceluia, de nu s-ar fi născut!”
-E misterul fiilor pierzării, în care mîrîie un rînjet de drac.
,,La semn alerg, dar mă socotesc să fi ajuns” (Filipeni 3,14):
La starea de a nu mai putea păcătui, a mîntuirii.
-Așa își atrăgea aminte Apostolul Neamurilor, care de fapt i-a luat locul între ucenicii lui Iisus.


Prislop
vineri.8.12.1949Anunț:
Mîine -sîmbătă, orele 17, la Biserica din Complexul Studențesc Hașdeu, nr 45, Cluj Napoca se oficiază slujba de Parastas pentru trecerea a 21 de ani de la adormirea Părintelui Arsenie Boca.Veșnică fie pomenirea lui!

fragment din Părintele Arsenie Boca, ,,Cuvinte vii”, ed. Charisma, Deva, 2006, p. 256-258.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.