cerul
e o pasăre
în Dumnezeu(Daniel Turcea)

B.

B.

...........

foto Corina N.

joi, 15 octombrie 2015

Trăim în acest veac


Ne îngrozim de ruguri mai mult
decât de deșertul atomic
iată, nu, nu voi mai adăuga nimic
știți, fiecare, din orice parte a lumii,
de la război
au trecut doar treizeci de ani
-de nu s-ar mai naște din nou un dement-
nu, niciodată ura nu a avut
   atâtea tone de oțel și dinamită,
     atâtea inteligențe sublime,
nu, nu voi mai adăuga nimic
amar e paharul acesta.


Încetați să urâți,
veți muri înainte de-a ucide
   și vă veți îneca în sânge.
        Avem un singur chip tainic,
durerea tuturor ne doare,
nu lua harul din inimi,
ridică
   ceața
      din suflete,
vorbește,
         eternitate,
fiii tăi suntem, chiar de-am pierdut asemănarea.

II

La început părea doar
   un joc secret, o alchimie,
       numere magice am numit
           moartea din dragoste
                 a unui prinț trist.III


Nu trebuie să fii profet ca să privești
în uzinele secrete ale lumii,
toți știm
că niciodată ura n-a fost mai bine înarmată.
Împărații Asiriei aveau tauri de bronz,
Regii nomazi ai tundrei
     ca un joc de artificii
          ca o mustrare
   brațele oboseau tăind capete
-erau numai brațe de om-
un viteaz putea apăra o țară.

Nu,
nu trebuie să fim profeți, nici să uităm
că trăim acest veac,

Nu voi înceta să scriu despre iubire
   chiar dacă o viață de cărți
       n-ar îmblînzi decât un singur om,
       n-ar umple de bucurie și speranță
       decât o singură noapte,
       n-ar face decât o singură clipă să șovăie
mânia.

Nu, ilustrissime doctor,
cel ce-ai creat dialectica
autor al didacticii răsturnate,
      răsturnate din nou.

Nu,
nu trebuie să fim profeți,
 nici să uităm că trăim acest veac.Echilibru/foto:Ilinca Negreanu


Dăruiește-mi simțirea darurilor


Nu mai ești furat de frumusețea
           din afară,
căci taina sufletelor o întrece.

Moartea e o eroare,
     zăpadă de lepră
           ce cuprinde și îngheață,

și sângele se face atunci ca o cântare
și picăturile de sânge

ca o

apropiere
și câte răni atâtea ceruri...


autor Daniel Turcea/Cântarea TreptelorVedere din grotă/foto: Corina Negreanu


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu