cerul
e o pasăre
în Dumnezeu(Daniel Turcea)

B.

B.

...........

foto Corina N.

sâmbătă, 25 aprilie 2015

Voi, pe care Dumnezeu vă vede cu ochii Lui drepți


foto; Ilinca Negreanu
Sara, mama lui Isaac,
Rebeca, mama lui Iacob și Esau,
Lia și Rahela,

Tamar,

Rahab din Ierihon,

Debora-judecătoare înțeleaptă aleasă de Dumnezeu, profetă  și poetă a cărei cântare de slavă   l-a inspirat mai târziu  pe minunatul rege David în Psalmi;

Ana, 

Abigail,

Rut moabita, foc de dragoste loială, care și-a uitat poporul său și casa părinților săi, a cules umilă spicele dintre snopi și s-a culcat ascultătoare la picioarelele domnului său; tu, chip  întrezărit al smereniei Maicii Domnului; 

Tamar durerea rușinii, restituită însă de neamul său,

Estera cea care prin ascultare si rabdare ai salvat neamul său iubit,

Iudita-văduva, chipul curajului extrem,  pe care Ozias a slavit-o: ,,Mărită să fii tu, fiică, de Dumnezeu cel preaînalt, înaintea tuturor femeilor de pe pământ....” (Iudita 13, 17), 

Susana  careia  Dumnezeu i-a dezvaluit cinstea și nevinovăția în fața oamenilor și-a soțului său,

Sfanta Ana- mama Fecioarei Maria, 

Elisabeta, mama Sf. Prooroc, Botezător  și Înaintemergător Ioan, 

Ana proorocița care l-a întâmpinat pe Pruncul Sfânt Cel avea să ne fie Mântuitor,

Sfintele Mironosițe -prietenele și miresele lui Hristos Cel răstignit și înviat a treia zi din morți
și cele întocmai cu apostolii, 

printre care, Sf. Tecla, cea iubitoare care săruta locul picioarelor unde predica Sf. Apostol Pavel, 
Sfanta Nina încreștinătoarea Georgiei și alte-alte apostolițe ale neamului creștinesc; ori slujitoare diaconițe slujitoare ca Fivi, Olimpiada ...

Sfintele Împărătese: 
Elena, mama împăratului Constantin,
 Teodora sotia lui Iustinian care a militat pentru recăpătarea demnitatii femeilor din imperiu, 
împărătesele Teodora si Irina ocrotitoarele și apărătoarele  icoanelor(Sinodul VII Ecumenic), 
Sfânta Olga  împărăteasa Rusiei, 
...

Norul de mucenițe în frunte cu Sfânta Ecaterina -erudita a carei putere de convingere a încreștinat 150 de retori și filosofi din imperiu), 
Sf. Marina cea luptătoare cu demonii,
Sfânta Varvara,
Sfânta Eufimia din Calcedonia cea care a răbdat chinurile martiriul  cu o bărbăție ce covârșește mintea,
Sf. Agata, Anastasia Romana și multe-multe altele asemenea mucenicind;

Norul cuvioaselor femei în frunte cu Maria Egipteanca, Eufrosina, Parascheva,  
și nenumărate altele;

Mulțimea nebunelor întru Hristos: Sf. Xenia de Sankt  Petesburg,  Isidora, Pelaghia și atâtea altele…altele neștiute;

 Fecioare sinucigașe de la Kaliakra și altele asemenea lor -mireselor păstrate lui Hristos;
...

Sfanta Genevieva și toate sfintele ocrotitoare de cetăți;

Bunice, mame, surori, soții, fiice,
martire din închisorile comuniste, 
iconare
 și maici
 anonime 

ale căror vieți au inmiresmat istoria neamului omenesc de la Eva cea veche cu mireasma  de bună mireasmă, asemenea  mirului cea curs pe barba lui Aaron, a uns capul, picioarele și Trupul lui Hristos înainte și după Patima Sa;

Voi, care ați cunoscut lacrima, durerea, bestia cu chip de om, absurdul războaielor, foametea și molimele, frica și teroarea,  lipsurile și răutatea semenilor,
 dar le-ați învins cu tăria credinței în Hristos, cu iubirea, cu nădejdea în Dumnezeu când părea că nu mai e nici o nădejde,
Voi, care v-ați smuls șarpele din inimă și ați lepădat  tot ce-i omenesc și stricăcios,
Voi, cele ce v-ați învins trupul, v-ați înfrumusețat caracterul și l-ați făcut unt-de-lemn  de mult preț,
înmiresmând viața voastră și a altora,


ajutați-ne și pe noi, 
ca să purtăm nestrivite greu poverilor mai ales nevăzute și neștiute, 
și să cântăm împreună cu  imnografa  Bisericii de Răsărit, Sf. Casiana:

 Doamne, femeia ceea ce căzuse în păcate multe,

simţind Dumnezeirea Ta, luând rânduială de mironosiţă şi tânguindu-se

a adus Ţie mir mai înainte de îngropare, zicând:

Vai mie! Că noapte îmi este mie înfierbântarea desfrâului,

şi întunecată şi fără de lună pofta păcatului.

Primeşte izvoarele lacrimilor mele,

Cel Ce scoţi cu norii apă din mare;

pleacă-Te spre suspinurile inimii mele,

Cel Ce ai plecat cerurile cu nespusa plecăciune.

Ca să sărut preacuratele Tale picioare

şi să le şterg pe ele iarăşi cu părul capului meu.

Al căror sunet auzindu-l cu urechile Eva în Rai în miazăzi,

de frică s-a ascuns.

Cine va cerceta mulţimea păcatelor mele şi adâncurile judecăţilor Tale,

Mântuitorule de suflete, Izbăvitorul meu?

Să nu mă treci cu vederea pe mine, roaba Ta,
Cel Ce ai nemăsurată milă.Corina Negreanu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu