cerul
e o pasăre
în Dumnezeu(Daniel Turcea)

B.

B.

...........

foto Corina N.

joi, 26 noiembrie 2015

De luat aminte...

vizionarul pictor Hieronymus Bosch -monștri, semidemonii și demonii umani ai lumii


,,Biserica Vie” din Rusia bolșevică

Mai aprig dușman al Bisericii Ortodoxe Ruse  decât Partidul Comunist a fost curentul nou clerical și teologic  inovator, adaptat vremurilor infuzate de ideologia mincinoasă marxist-leninistă ce a afectat o masivă parte din Biserică.   Denumirea de ,,vie” inducea confuzia și necesitatea unei reformări ,,valorice” morale și  canonice mai liberale sub protectoratul ,,eficace” de partid, nu de Dumnezeu. Cu această falie odioasă a Bisericii a avut de-a face Sf. Luca al Crimeei, și, oarecum cu anumite similitudini, Pr. Arsenie Boca la noi. Dar, asemenea lor, nenumărate vocații au fost oprimate și mutilate de puterea  ticăloasă  a  regimurilor discreționare. Și, după cum se arată și  vedem, ,,taifunul antihristic” revine din nou în forță.
Se știe că întreaga(!...) viață a  Sfântului Luca al Crimeei, tămăduitorul și  mult pătimitorul, a fost o luptă permanentă de rezistență împotriva regimului politic și statal ateu, dusă cu mijloace hristice versus mijloace demonice perfide, ticăloase și de o fanatică scrupulozitate în mistificarea adevărului. Până și în moartea și după moartea sa  au continuat să-l defăimeze. Însă loviturile mai dureroase  au fost acelea primite într-un război ,,mai” nevăzut, fratricid, din partea zeloșilor  pactizanți ai acestei  ,,Biserici vii”  care - invidioși și mici/negri la inimă- i-au țesut cele mai urâte intrigi, răstălmăcindu-i în  modul cel mai mizerabil și meticulos cu putință lucrarea ziditoare. Spre slava lui Dumnezeu, nu l-au biruit.
Citez câteva fragmente din cartea arhimandritului  Dionisios Anthopoulos ,,Povestește ce a făcut Sfântul pentru tine…” (Viața și minunile Sf. Luca Doctorul, Arhiepiscopul Semfiropolului),  Ed.  Doxologia, Iași 2009, care redă  pe lângă periplul nedreptăților,  stigmatizărilor, marginalizărilor și condamnărilor îndurate  de sfânt, o frescă excelentă  a istoriei recente  din Rusia bolșevică   a  ceea ce a însemnat ,, Biserica vie” și adevărata ei forță ,,animatoare”:

,,Una din tacticile perfide pe care le folosea statul ateu pentru desființarea Bisericii Ortodoxe se baza pe vechiul principiu ,,separă și domină”.  Cu ajutorul unor clerici sperjuri, care nu trăiau o viață bisericească autentică, și al unor cadre politice, a fost înființată așa-zisa ,,Biserică Vie”, care la început  a zdruncinat și a sfâșiat Biserica Ortodoxă a lui Hristos. ,,Înnoitorii”, după cum se numeau, au dominat o vreme în majoritatea parohiilor și i-au alungat pe episcopii și preoții care au rămas credincioși tradițiilor și rânduieilor bisericești. Încet-încet, poporul  binecredincios și-a dat seama  de perfidia  scopurilor și a mijloacelor pe care le folosea  ,,Biserica vie” și s-a opus propagandei așa-zise novatoare(în esență, total lumească și subjugată partidului), sprijinindu-i pe adevărații păstori de suflete.
Ca reacție, ,,Biserica vie” liberală a declanșat în numele ,,noii credințe populare” represalii împotriva clericilor care continuau să se opună înnoirilor impuse în mod brutal. În strădania lor de a strivi ,,capul șarpelui”, au umilit și au târât ierarhi și preoți iluștri în fața tribunalelor-caricatură, formate din clerici și mireni. Mulți episcop au fost condamnați și și-au pierdut episcopiile, preoții-parohiile, și nu puțini au fost aceia cărora li s-a interzis chiar să slujească sau au fost surghiuniți ca niște criminali de drept comun în nesfârșitele întinsuri din Răsărit.”

,,Schismaticii bolșevici, membri ai regimului, știau  cât de iubit era episcopul Luca de toți oamenii, inclusiv de cei ce nu țineau de Biserica Ortodoxă. Doctorul episcop se bucura de o mare prețuire, pe de o parte, datorită caracterului său deosebit, iar pe de alta, datorită strălucitei activități în domeniul medicinei. Pentru a putea justifica arestarea ilegală și lipsită de rațiune, au pus la punct o campanie  de defăimare și calomniere a lui în presa partidului de tip agro-muncitoresc(de altfel singura existentă). Îl acuzau că este colaborator contrarevoluționar al cazacilor autonomiști din Orenburg și spion al englezilor, cu care avea legături prin intermediul Turciei.
La procesele intentate, încercau să analizeze convingerile sale politice și eventualitatea unei coptări în favoarea regimului. Pe Sfântul Luca nu l-a preocupat niciodată politica. Obiectivele sale erau credința în Dumnezeu, binele comun, dragostea față de aproapele, libertatea persoanei și virtutea.  Din moment ce dictatura proletară atee și intolerantă îi priva pe oameni de aceste valori de bază, era de așteptat ca poziția sa să fie contrară filosofiei și practicilor regimului politic.”


..Între timp ,,Biserica vie” după succesul repurtat prin întemnițarea  episcopului locului  ales de popor, s-a sălbăticit în adevăratul sens al cuvântului. A invadat toate bisericile  și cu frenezie a sărbătorit victoria ,,reformei” împotriva  ,,criminalilor și a speculanților de duminică”, după cum îi numea ironic pe clericii canonici. Bisericile lor însă au rămas goale.”

Hieronymus Bosch- preluare de pe internet


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu