cerul
e o pasăre
în Dumnezeu(Daniel Turcea)

icoană Corina Negreanu

..........

REGELE MIHAI I A FOST CHIPUL NEAMULUI NOSTRU ROMÂNESC ÎNTORS SPRE DUMNEZEU. ODATĂ CU MAJESTATEA SA S-A STINS LUMINA UNOR GENERAȚII ÎNTREGI MODELATE DE DEMNITATE, ONOARE, MODESTIE, NOBLEȚE FIREASCĂ ȘI CUVÂNTUL DE CUVÂNT. S-A STINS UN MARE ROMÂN CĂRUIA I-A FOST INTERZISĂ ROMÂNIA. CEL MAI TRIST REGE, ÎN AGONIA EXILULUI SĂU DE PESTE 60 ANI. SPER CA ÎNDURERATUL NOSTRU REGE MIHAI I SĂ NE IERTE ȘI SĂ NE VEGHEZE DE LÂNGĂ TRONUL STĂPÂNULUI RĂSTIGNIT DE OM. CONDOLEANȚE SINCERE FAMILIEI REGALE ÎNDURERATE.


duminică, 18 ianuarie 2015

................


                                                               http://www.ruicon.ru/


Nichifor Crainic

,,Creștinismul este o a doua Creație a lumii.” ,,Omul devine asociatul lui Dumnezeu.”

,,Hristos e toposul suprapersonal, ozonul seninătăților creștine.”

,,Instinctul artistic nu e compatibil cu darwinismul.”

,,Mișcarea libertății omului trebuie să aibă loc doar pentru a menține armonia cosmică.

Umanismul păgân=,,perpetuarea lui Adam căzut în trufie”=,,tragica rebeliune adamică- încurcarea limbilor”=,,nu se mai înțelege filosof cu filosof” -,,semnul durerosului relativism care zbuciumă gândirea autonomă”(Nichifor Crainic, Nostalgia paradisului pierdut)
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu