cerul
e o pasăre
în Dumnezeu(Daniel Turcea)

B.

B.

...........

Theofilos pictor naiv din Lesbos sursa aici

marți, 21 ianuarie 2014

Sf. Maxim Mărturisitorul(21 ianuarie)

44.,,Iar cel ce își închipuie că a înțeles și știe tot e vădit că nu are dragoste.  
Iar neavând, cum va înainta la cunoștință?”(Filocalia II)