cerul
e o pasăre
în Dumnezeu(Daniel Turcea)

B.

B.

...........

Theofilos pictor naiv din Lesbos sursa aici

luni, 6 ianuarie 2014

Epifania/Arătarea/Adeverirea Sfintei Treimi

un  fragment dintr-o colindă primită(căci ne aflăm la finalul perioadei în care se colindă)
,,Auzit-am auzit
Că s-a născut Fiul Sfânt
Colo-n ieslea boilor
În turişul oilor,
În paiele grîului,
În ogrinjii fânului.
Şi de-acolo s-o luat
Tot pe drum de măghiran,
Cătră apa lu Iordan
Ş-acolo s-o botezat
De Ion cel prea curat.
Frumos nume i-o aflat:
Iisus Hristos luminat.
Domn ne-a fost şi ne-a fi iară
Pân-amu şi în veci iară.

Noi colinda o gătăm,
Sus la cer o înălţăm,
Jos la gazdă o-nchinăm.”

,,Se dezbracă Cel Care îmbracă cerul cu nori”(Canonul praznicului, Cântarea a 8-a; Utrenia ajunului praznicului, Ibidem, Cântarea a 9-a). Arată în același timp și scopul acestei chenoze, pentru că,  dezbrăcându-Și trupul, îmbracă astfel goliciunea lui Adam și, împreună cu el, pe cea a întregii omeniri, în  veșmântul slavei și al nestricăciunii.”((Leonid Uspensky)Botezului Domnului 
reflexia
Pogorârii la iadDuhul Sfânt este Persoană a Sfintei Treimi și  numai la Botezul Domnului ia chip de porumbel,  dar nu este porumbel.

,,Sfinții Părinți ai Bisericii explică această arătare a Duhului Sfânt la Botezul Domnului în chip de porumbel prin analogie cu Potopul: așa cum atunci lumea a fost curățită de păcat prin apele Potopului, iar porumbelul a adus o ramură de măslin în Arca lui Noe, vestind sfârșitul Potopului, și pacea a revenit pe pământ, tot așa  Sfântul Duh coboară în chip de porumbel ca să vestească iertarea păcatelor și milostivirea lui Dumnezeu asupra lumii, ,,Atunci o ramură de măslin, acum, milostivirea Dumnezeului nostru”, spune Sfântul Ioan Damaschin.”(Leonid Uspensky)toate imaginile sunt luate de pe internet