cerul
e o pasăre
în Dumnezeu(Daniel Turcea)

B.

B.

...........

Theofilos pictor naiv din Lesbos sursa aici

sâmbătă, 24 august 2013

Tabără de la Piatra Craiului – frumoasă vreme de împreună petrecerede Tatiana Onilov

Tatiana Onilov în tabăra de la M-rea Piatra Craiului

E aproape un clişeu să mai spui că veşnicia s-a născut la sat sau că timpul stă în loc într-un spaţiu atemporal, precum poate fi o mănăstire, de exemplu. Cu toate acestea, timpul chiar a stat în loc pentru aproape 200 de tineri care au ales să-şi petreacă zece zile departe de tumultul oraşului, trecând în subsidiar grijile şi îndatoririle cotidiene. Timpul a căpătat o altă intensitate, o semnificaţie aparte şi o frumuseţe ancestrală pentru cei care au mers în tabăra de la Piatra Craiului organizată de ASCOR şi comunitatea Bisericii Studenţilor din Cluj-Napoca în strânsă şi rodnică împreună colaborare cu stareţul Antonie, cel care oblăduieşte locaşul sfânt de la Piatra Craiului.
            Şi când timpul stă în loc, vreme este de toate…

            Buchet de slujbe în fiecare zi
            Chiar din prima zi a poposirii la mănăstire, 5 august, dată la care este prăznuit Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, tinerii au avut bucuria să participe în calitate de membri ai stranei la slujba Sfintei Liturghii oficiată cu ocazia sărbătoririi hramului aşezământului monahal. Cântările au sunat puternic şi frumos, ca pentru Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, sfânt drag tinerilor, ocrotitor al stranei Bisericii Studenţilor din Cluj, protector al mănăstirii de la Piatra Craiului şi, implicit, adevărat orânduitor şi călăuzitor al taberei de anul acesta.
 La fel de pline de tărie au fost toate slujbele zilnice care au mângâiat suflete, au întărit duhul tineresc şi au ocrotit obştea taberei de primejdii şi nevoi. În zori de zi, când roua abia atinge firele de iarbă, clopotele chemau tinerii la Liturghie pentru a participa la Slujba slujbelor, fiecare având marea binecuvântare şi posibilitate de a se întâlni cu Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, în Taina Sfintei Împărtăşanii.
Spre seara, lumina lină când coboară, când toaca bate a priveghere, răsunau cântările Vecerniei, urmate de mângâietoare intonări ale Paraclisului Maicii Domnului în faţa unei copii a icoanei făcătoare de minuni Maica Domnului Pantanssa, care a ajuns la mănăstirea Piatra Craiului în ajun de prăznuire a Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. Icoana a fost oferită în dar de către mănăstirea Vatopedu din Muntele Athos, prin donaţia Părintelui Nicolae de la Bucureşti, iar tinerii veniţi în tabără au avut marea binecuvântare de a participa la acest eveniment semnificativ.
Astfel, zi de zi, slujbele au continuat să adune iubitorii de slavoslovie la rugăciune, rânduială propice pentru a aduce mulţumire Bunului Dumnezeu pentru toate lucrurile frumoase desfăşurate în tabără.


            la final de tabără

Cateheze ziditoare cu Părintele Ciprian Negreanu
            La fel de frecvente au fost şi întâlnirile mult aşteptate cu Părintele Ciprian Negreanu, preot misionar al Bisericii Studenţilor. De două ori pe zi, dimineaţa şi seara, neobosit şi mereu pregătit să tâlcuiască înţelesurile ascunse din Cartea lui Iov şi să decripteze multiplele semnificaţii ale Psalmilor, Părintele Ciprian a oferit tinerilor adevărate mărgăritare duhovniceşti. Pe tot parcursul taberei, căutătorii de alinare au putut alerga la poala tămăduitoare a spovedaniei ori de câte ori au avut nevoie, întrucât Părintele Ciprian le-a stat la dispoziţie zi lumină pentru a-i asculta, a-i îndruma şi a-i obloji sufleteşte.
           
Întâlnire cu ierarhii
Tinerii au primit binecuvântări şi sfaturi şi de la ierarhii prezenţi în tabăra de vară a ASCOR. În ziua inaugurării acesteia, ÎPS Andrei Andreicuţ, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului a împărţit arhiereşti blagosloviri pentru buna desfăşurare a activităţilor şi pentru petrecerea timpului cu mult folos duhovnicesc.
 Fiind în mijlocul multor studenţi, ÎPS Andrei le-a adresat un cuvânt de îndrumare şi întărire. Sfinţia Sa a pus accentul pe modul de viaţă exemplar pe care creştinii la început de cale trebuie să îl pună în practică şi să îl propovăduiască. Îndemnul ierarhului a fost inspirat din cuvântul Sfântului Apostol Pavel adresat către Filipeni care transmite următorul mesaj: „Să fiţi fără prihană şi curaţi, fii ai lui Dumnezeu neîntinaţi, în mijlocul unui neam rău şi stricat întru care străluciţi ca nişte luminători în lume”. ÎPS Andrei a spus că acesta ar fi un îndemn ce merită să fie urmat, dar, mai presus de toate, ar trebui să fie dezideratul interior al tinerilor care să înflăcăreze inimile pentru ca ei să vrea să fie asemenea chipului descris de Sfântul Apostol Pavel.
ÎPS Serafim Joantă, Mitropolitul Germaniei, Mitropolitul Germaniei şi al Europei Centrale şi de Nord, prin sprintena-i prezenţă, a vorbit despre nădejde, încrederea totală în Dumnezeu şi despre mulţumirea duhovnicească. Într-un cadru natural de o frumuseţe rară, ÎPS Serafim a punctat cele mai dureroase probleme ale contemporaneităţii, vorbind despre însingurarea oamenilor, despre egoismul care surpă armonia umanităţii şi duce la dezintegrare şi izolare, ceea ce este opusul creştinismului autentic caracterizat prin comuniune, dragoste, jertfă, dăruire şi grijă faţă de semeni. Sfinţia Sa consideră că un om egoist este unul care se vede stăpân peste toţi, având grijă doar de ale sale, râvnind spre o afirmare avară şi transformându-i pe ceilalţi în unelte de profit. Potrivit ÎPS Serafim, consecinţele vizibile ale realităţi individualiste care ne caracterizează la etapa actuală sunt înmulţirea păcatelor, împuţinarea credinţei şi slăbirea vieţii duhovniceşti. Mai mult decât atât, omul a ajuns să-L excludă în totalitate pe Dumnezeu din viaţa şi rânduiala lui. Omul contemporan se încrede doar în forţele proprii şi în planurile pe care şi le ticluieşte cu migală, pentru ca mai apoi, când planurile se ruinează, ajunge să se răzvrătească, să cârtească împotriva lui Dumnezeu şi să cadă în deznădejdi irecuperabile din cauza grijilor pe care şi le creează în mod artificial.
Pe tot parcursul întâlnirii, ÎPS Serafim a povăţuit tinerii să fie mulţumitori, să fie în comuniune cu semenii, să trăiască simplu şi să lupte până la capăt, deoarece, potrivit Sfinţiei Sale, biruinţa este calitatea primordială a creştinului.
Delicateţea şi fineţea duhovnicească a PS Vasile Someşanul a mângâiat multe suflete îndurerate. Sfinţia Sa a vorbit despre suferinţă, boală şi despre rostul acestora în viaţa fiecărui om. Potrivit Sfinţiei Sale, suferinţa poate deveni prilej de mântuire şi de curăţire duhovnicească. De aceea, PS Vasile i-a îndemnat pe tineri să fie răbdători în timpul unei boli sau al unui necaz, să se roage pentru apropiaţii care suferă şi să aibă nădejde că toate sunt spre folos. 

Vastă paletă  de ateliere
Pe lângă îmbogăţirea duhovnicească rezultată din slujbele, catehezele cotidiene şi întâlnirile cu ierarhii, participanţii taberei organizate de ASCOR au avut parte de o vastă paletă de activităţi şi ateliere pentru toate gusturile şi îndeletnicirile.   
Aşa cum e frumos şi cum le stă bine tinerilor din ASCOR şi tuturor membrilor comunităţii Bisericii Studenţilor, s-au pus pe treabă toţi. Unii au participat la atelierul de împletit metaniere şi cruciuliţe, alţii au preferat să litografieze icoane, o parte şi-au manifestat dorinţa de a mânui toaca. Un grup de băieţi şi fete au căutat lemn bun, lemn trainic pentru troiţa care a fost ridicată la sfârşitul taberei. Cei cu auzul muzical fin au avut şansa să se bucure de atelierul de cântece patriotice sau să înveţe intonarea corectă a Paraclisului Maici Domnului.
Anul acesta au fost mai multe ateliere inedite. De la întâlniri literare şi discuţii pe marginea romanului Arhanghelii, de Ion Agârbiceanu sau a poeziilor scrise de Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, până la cursuri de prim ajutor şi de îngrijire corectă a danturii.
Un atelier ce s-a bucurat de o popularitate covârşitoare a fost cel de apărare şi supravieţuire în condiţii extreme. Părintele Teodor Tare, fost membru ASCOR şi fiu duhovnicesc al Părintelui Ciprian, a fost instructorul principal al atelierului care a captivat majoritatea tinerilor interesaţi de cum poţi învăţa să aprinzi focul fără chibrituri, cum reuşeşti să găseşti punctele cardinale fără busolă sau cum identifici locul potrivit pentru a construi un bordei în mijlocul pădurii, alungând anterior lupul sau ursul care ţi-ar fi putut pune în primejdie viaţa. Atelierul s-a dovedit a fi atrăgător nu doar pentru partea teoretică, ci, mai degrabă, pentru ilustrare practică a informaţiei expuse de Părintele Teodor, fost militar cu multe cunoştinţe în domeniu şi care anul acesta a fost alături de participanţii taberei de la Piatra Craiului.

Drumeţii, discuţii şi surprize din partea gazdei de la Piatra Craiului, Părintele Stareţ Antonie
            Toate au fost din belşug la Piatra Craiului, inclusiv şi drumeţiile prin împrejurimi. Prima ieşire de explorare a frumuseţii celor create de Mâna Atotţiitoare a Ziditorului nostru s-a desfăşurat la iniţiativa Părintelui Antonie, stareţul mănăstirii Piatra Craiului şi gazda de anul acesta a taberei ASCOR, care a fost trup şi suflet alături de organizatorii evenimentului, punând la dispoziţiei toate bunurile materiale şi duhovniceşti ale mănăstirii pentru buna derulare a activităţilor. Aşadar, încă din timpul primei drumeţii, cu mult interes şi entuziasm, Sfinţia Sa a fost alături de tinerii dornici să îşi petreacă timpul în sânul naturii, pe care i-a condus spre un loc pitoresc, aflat la o altitudine de aproape 900 de metri, de unde se deschidea o privelişte splendidă spre Masivul Vlădeasa. De-a lungul traseului, Părintele Antonie a oferit multe detalii despre localnicii din aceste împrejurimi, despre nevoinţele lor în timpul iernii şi despre bucuriile pe care le trăiesc monahii atunci când ajung aici. De asemenea, Părintele Antonie a povestit istoricul mănăstirii, relatând minunatele intervenţii şi ajutorul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul în toate lucrările desfăşurate pentru ridicarea aşezământului monahal în decursul celor zece ani. Tot atunci, au fost evocate frumoase amintiri despre vrednicul de pomenire, Mitropolitul Bartolomeu Anania, cel care i-a fost îndrumător sufletesc Părintelui Antonie timp de mai mulţi ani la mănăstirea Nicula şi de la care a primit ascultare să vină la Piatra Craiului pentru a ridica un nou locaş sfânt.
O a doua drumeţie a fost o adevărată încântare şi bucurie pentru toţi participanţii taberei. Părintele Antonie a gândit un traseu complex, oferindu-le tinerilor posibilitatea de a vizita Muzeul Memorial Octavian Goga din localitatea Ciucea, destinaţie care merită să fie descoperită şi explorată întrucât conţine o colecţie culturală valoroasa lăsată posterităţii de poetul naţional Octavian Goga şi care este organizată pe domenii precum artă plastică, artă decorativă, etnografie, fond de carte şi periodice, fond arhivistic şi arheologic. După delectarea cultural-istorică, paşii mărşăluitorilor s-au îndreptat spre Barajul Drăgan. Înainte de a ajunge la zăgaz, Părintele Antonie i-a călăuzit pe tineri spre un loc de o frumuseţe rară, situat deasupra barajului, de unde poate fi admirată panorama ce se deschide spre lacul de acumulare Drăgan. Impresii multe s-au adunat şi în timpul parcurgerii celor 424 de metri ai impunătorului baraj construit în 1987. La finalul drumeţiei, la un popas pe Valea Drăganului, tinerii au intonat o serie de cântece patriotice şi s-au bucurat de ziua petrecută în sânul naturii.
Pe tot parcursul taberei, Părintele Antonie a fost o inepuizabilă sursă de energie. Mai mult decât atât, Sfinţia Sa a făcut tot posibilul ca musafirii lui să fie îndestulaţi cu de toate. S-a îngrijit nu doar de aspectele organizatorice, foarte multiple, de altfel, ci şi de sufletul tinerilor care au poposit la mănăstirea ocrotită de Sfântul Ioan Iacob Hozevitul. În fiecare seară, Părintele Antonie, parcă dintr-un cufăr de mare valoare, scotea spre închinare nestemate duhovniceşti: părticele de moaşte şi icoane primite în dar de la mănăstirile din Rusia, Ucraina şi Basarabia, mir de la Sfântul Efrem cel Nou, mir de la Ierusalim şi de la mulţi alţi sfinţi, precum şi multe alte surprize pe care le-a pregătit cu drag.
În discuţiile cu tinerii, Părintele Antonie i-a îndemnat tot timpul să îşi asume rolul de misionari, să fie reprezentanţi ai Bisericii Vii în localităţile unde trăiesc, în oraşele unde învaţă, în comunităţile unde îşi petrec cel mai mult timpul. Potrivit Sfinţiei Sale, cei ce ştiu mai multe trebuie să facă mai multe, să transmită şi altora bucuria Ortodoxiei pe care au descoperit-o prin Sfintele Taine, prin Părinţii pe care i-au întâlnit pe cale şi prin toţi oamenii duhovniceşti care le-au fost şi poate le mai sunt modele demne de urmat. cu Pr. stareț(gazda) Antonie Flore


La apus de tabără, vreme a fost şi de mure, de foc de tabără şi de stat la umbra Troiţei…
În ultima zi, la apus de soare, tabăra s-a mutat într-o poiană doldora cu mure. Cu paşi grăbiţi, tinerii s-au îndreptat spre luminişul din pădure pentru a aduna fructele dulci. Îndeletnicire care i-a absorbit pe toţi. Parcă ar fi rămas acolo, într-un spaţiu parcă intenţionat ferit de alţi ochi, destinat celor care aveau să îşi petreacă ultimele ore în comuniune şi într-o ultimă împreună lucrare.
Mai pe înserate au urcat pe un vârf de deal şi au stat la focul de tabără, intonând, aşa cum le-a fost obiceiul, cântece tradiţionale şi patriotice.
La plecare au sfinţit Troiţa pe care au făcut-o în timpul taberei şi care a fost înălţată pentru a dăinui şi pentru a aminti despre buna petrecere a vremii în tabără ASCOR organizată la mănăstirea de la Piatra Craiului.     
fotografiile aparțin mai multor autori

Nota mea:
Este a paisprezecea oară(sper să nu greșesc) de cînd Ascor Cluj organizează în fiecare vară aceste minunate împreună petreceri sub semnul prieteniei și credinței. Promotorul acestui ,,obicei”  devenit tradiție  demn de adus aici și mereu aminte este  minunatul  misionar  Pr. David Hutson, reîntors de ceva ani în S.U.A., iar de 12 ani  în fiecare vară continuator Pr. Ciprian Negreanu. Întotdeauna a fost o tabără care s-a sprijinit pe eforturi și resurse proprii, pe mijloace oarecum mai smerite și modeste și fără prea multă mediatizare.  Anul acesta s-au aflat  la Piatra Craiului în jur de 180 de tineri pe toată perioada desfășurării taberei,  între 4-14 august (a.c.). Locul(M-rea Piatra Craiului) a fost ales de Î.P.S. Andrei Andreicuț   și se află la confluența a trei județe: Cluj Bihor și Sălaj. Mulțumiri tuturor pentru participare, vicepreședintei Oana Băilă pe umerii căreia au atârnat multe sarcini și griji, președintelui Bogdan Dincă,  dar mai ales Pr. Antonie Flore, gazda de anul acesta, care s-a întrecut pe sine și a mutat munții din loc numai ca toate să fie bine, de folos și bucurie tinerilor. Mulțumiri Tatianei Onilov, care, pe lângă atâtea alte multe  strădanii, a avut puterea  și disponibilitatea acestei consemnări. Grație tuturor!(C.N.)