cerul
e o pasăre
în Dumnezeu(Daniel Turcea)

icoană Corina Negreanu

..........

REGELE MIHAI I A FOST CHIPUL NEAMULUI NOSTRU ROMÂNESC ÎNTORS SPRE DUMNEZEU. ODATĂ CU MAJESTATEA SA S-A STINS LUMINA UNOR GENERAȚII ÎNTREGI MODELATE DE DEMNITATE, ONOARE, MODESTIE, NOBLEȚE FIREASCĂ ȘI CUVÂNTUL DE CUVÂNT. S-A STINS UN MARE ROMÂN CĂRUIA I-A FOST INTERZISĂ ROMÂNIA. CEL MAI TRIST REGE, ÎN AGONIA EXILULUI SĂU DE PESTE 60 ANI. SPER CA ÎNDURERATUL NOSTRU REGE MIHAI I SĂ NE IERTE ȘI SĂ NE VEGHEZE DE LÂNGĂ TRONUL STĂPÂNULUI RĂSTIGNIT DE OM. CONDOLEANȚE SINCERE FAMILIEI REGALE ÎNDURERATE.


sâmbătă, 31 august 2013

și prinț și cerșetor, dar, fericit
despre  Monseniorul Vladimir Ghika

,,Tot ceea ce deformeazã viata noastră interioară se poate reduce la felul, mai mult sau mai putin constient, în care denaturăm în noi textul din "Tatăl Nostru".
Îl loc să spunem "Tatăl Nostru care ești în Ceruri", ceea ce spunem este potrivit calității noastre sufletești, "Judecătorul Nostru care ești la Tribunal", "Furnizorul Nostru care ești la Tejghea", "Creditorul Nostru care prea des ne bați la ușă", "Cauza noastră primă al cărei efect pierdut în depărtări suntem", "Stăpânul nostru Suprem în fata căruia nu suntem decât pulbere", "Camaradul nostru cu care tratăm liber" - și așa mai departe, într-o dezolantă varietate... Nu mai spunem în adevărul lor tocmai cuvintele pe care Dumnezeu ne-a învățat sã le rostim cînd ne rugãm. Tatăl Nostru... și care ești în Ceruri.
Cu cât Îl iubim mai mult pe Dumnezeu, cu atât simțim mai mult că voința noastră se face nu numai asemănătoare cu a Sa, ceea ce ar fi natural (și n-ar merita să fie subliniat), dar, lucru surprinzător, că voința Sa devine din ce în ce mai asemănătoare cu a noastră...”sursa: Cerul din noiimagini preluate de pe internet