cerul
e o pasăre
în Dumnezeu(Daniel Turcea)

B.

B.

...........

Theofilos pictor naiv din Lesbos sursa aici

sâmbătă, 3 august 2013http://www.culturavietii.ro/2013/08/03/sexualitatea-in-epoca-post-crestina/#.Uf0jP5LX-EcLot

Am văzut fapte multe şi grele
spurcînd lumina şi vîntul,
datini neînţelese şi jocuri de foc prin cetate.
Goi, în lacuri verzi ca rugina de-aramă,
am văzut oameni sărutînd lebede argintate.
Am văzut cu spaimă în faţa porţii
dansatoare săltîndu-şi zăpezile
pentru voievozi cu unghii mari -
şi-am văzut preoţi în inuri îmbătîndu-şi cerşitorii
cu vinul cu care-au fost spălaţi morţii.

Am văzut femei arzîndu-şi sămînţa în flăcări
rostul lor azvîrlit între două eternităţi ca o batjocură,
sînii lor fructe coapte fără de lapte,
răsuflarea lor omorînd albine şi ierburi.

Am văzut oaspeţi străvezii pe ţărmul sîngelui:
copii care vor să se nască şi nu sînt primiţi
(dacă ţi-astupi urechile
auzi prin sfere amara lor sete,
murmurul surd la ferestrele lumii
şi cîntecul lor de uşurare
cînd găsesc intrare
în pomi, în cîni sau în paseri).
Am auzit cuvinte multe şi grele
spurcînd lumina şi vîntul.

Ah, fii ai cetăţilor, voi credeţi
că nimenea niciodată n-a văzut soarele
şi că lumina curată e numai poveste.
Întrebările voastre tulbură adîncimile,
cu pietre răniţi ochii fără răspuns ai fîntînilor
şi din tăcerile lor nu ghiciţi sfîrşitul fără de veste.
Ah, fii ai cetăţilor, în orişice faptă
voi tăgăduiţi pămîntului obîrşia cerească.
Îngerii sosiţi cu prescuri nu i-aţi ospătat,
aripile lor de praf nu le-aţi şters,
ci i-aţi certat - din sînge smulgîndu-le penele,
şi împodobiţi cu ele jucaţi, jucaţi
în preajma galbenă a viţeilor blestemaţi.

Şapte zile nu vor trece, şapte zile nu vor trece.
Vai mie că trebuie s-aştept.
Mi s-or cufunda în mare
turmele de oi şi cărbunii de vatră.
Mi-aud cînii din fundul de mare cum latră.
Vai mie, Doamne, că trebuie să tac
cînd mă despoi.
Femeia mea se va face stîlp de sare
privind înapoi. Lucian Blaga