cerul
e o pasăre
în Dumnezeu(Daniel Turcea)

B.

B.

...........

foto Corina N.

sâmbătă, 6 iunie 2009

Pogorârea Duhului Sfânt


Tuturor cititorilor acestui blog, celor interesaţi, celor ce poposesc pe aici, le doresc Sfinte Sărbători pline de binecuvântarea Duhului Sfânt! 
Sfântul Serafim de Sarov a reuşit să adune în câteva cuvinte toate năzuinţele şi aşteptările poporului creştinilor de-a lungul întregii istorii: ,,Scopul vieţii creştine este dobândirea Duhului Sfânt". Toată Evanghelia îndemnul şi învăţăturile ei se pot rezuma în aceste cuvinte.
Din Imnele Sfântului Simeon Noul Teolog:
,,Vino, lumină adevărată. Vino, viaţă veşnică. Vino, taină ascunsă. Vino, comoară fără nume. Vino, realitate inefabilă. Vino, persoană de neînţeles. Vino, fericire nesfârşită. Vino, lumină neînserată. Vino, alinare a tuturor celor ce aşteaptă mântuirea. Vino, deşteptare a celor adormiţi. Vino, înviere a morţilor. Vino, puternice care faci, refaci şi preschimbi totdeauna numai prin bunăvoinţa Ta. Vino, nevăzutule, Cel cu totul intangibil şi imperceptibil. Vino, Tu, Cela ce rămâi veşnic nemişcat şi în fiecare clipă în întregime, Te mişti şi vii la noi, cei adormiţi în iad, Tu, Cela ce eşti deasupra tuturor cerurilor. Vino, nume preaiubit şi pretutindenea chemat, dar a cărui fiinţă a o exprima sau a o cunoaşte ne este cu totul oprit. Vino, bucurie veşnică. Vino, cunună neveştejită. Vino, purpură a Marelui Împărat, Dumnezeul nostru. Vino, cingătoare cristalină şi înstelată a celor fericiţi. Vino, încălţăminte neajunsă. Vino, dreaptă cu adevărat cârmuitoare. Vino, Tu pe care L-a dorit şi Îl doreşte sufletu-mi întinat. Vino, Tu, Cel Unul la cel singur, căci Tu vezi că eu sunt singur. Vino, Tu, Cela ce m-ai despărţit de toate şi m-ai făcut însingurat în această lume. Vino, Tu, Cela ce Însuţi ai devenit dorire întru mine, care m-ai făcut să Te doresc pe Tine, Cel cu totul neajuns. Vino, suflare a mea şi viaţa mea. . Vino, mângâiere a amărâtului meu suflet. Vino, bucuria mea, slava mea, desfătarea mea cea fără de sfârşit".

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu